Bệnh viện An Bình tổ chức Lễ khánh thành công trình cải tạo, xây dựng bệnh viện (giai đoạn 1)