Tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại bệnh viện An Bình