Bác Sĩ Bệnh viện Hùng Vương đóng góp quỹ khám chữa bệnh người nghèo Bệnh viện An Bình