BV AN BÌNH TRÂN TRỌNG CẢM ƠN THÀNH HỘI ĐÃ HỔ TRỢ 10 MÁY BƠM TIÊM ĐIỆN VÀ 5 MONITOR.