Thông báo : Niêm yết danh sách và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2022 tại Bệnh viện An Bình