TB mời chào giá – Báo giá dịch vụ Tư vấn Thuộc dự án: “Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của bệnh viện An Bình năm 2023”

Bệnh viện An Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu, vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Dịch vụ tư vấn thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của bệnh viện An Bình năm 2023” với tổng mức kinh phí của dự án là 12,7 tỷ đồng.

Liên kết tải về tại đây: TB báo giá dịch vụ Tư vấn Thuộc dự án: “Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của bệnh viện An Bình năm 2023”