Thông báo Mời chào giá – Báo giá Dịch vụ “Bảo trì thang máy – thang cuốn (Khối nhà A) tại Bệnh viện An Bình năm 2023 – 2024

Bệnh viện An Bình đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu “Bảo trì thang máy – thang cuốn (Khối nhà A) tại Bệnh viện An Bình năm 2023 – 2024

Kính mời các nhà thầu, đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gởi hồ sơ báo giá theo thông tin đính kèm