THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ – BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤNTHUỘC DỰ TOÁN ” DỊCH VỤ CUNG ỨNG PHÂN HỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN AN BÌNH 2023-2026 “

Thông báo mời chào giá – báo giá dịch vụ Tư vấn
Thuộc dự toán ” Dịch vụ cung ứng phân hệ phần mềm quản lý tổng thể Bệnh viện An Bình 2023-2026 “