TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2023 TẠI BỆNH VIỆN AN BÌNH

Sáng ngày 5.6.2023, Bệnh viện An Bình đã tổ chức xét tuyển viên chức Vòng 2 năm 2023. Sau thời gian thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển trên trang thông tin điện tử của bệnh viện và niêm yết công khai ở các bản tin theo đúng quy

Thông báo Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Bệnh viện An Bình (Niêm yết danh sách dự thi – Nội dung ôn tập – Quy chế, nội quy xét tuyển)

Thông báo niêm yết danh sách dự thi và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 – Kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 tại Bệnh viện An Bình Quy chế xét tuyển viên chức năm 2023 Nội quy xét tuyển viên chức năm 2023 Danh sách thí sinh đủ điều

Thông báo Mời chào giá – Báo giá Dịch vụ “Bảo trì thang máy – thang cuốn (Khối nhà A) tại Bệnh viện An Bình năm 2023 – 2024

Bệnh viện An Bình đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu “Bảo trì thang máy – thang cuốn (Khối nhà A) tại Bệnh viện An Bình năm 2023 – 2024 Kính mời các nhà thầu, đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gởi hồ sơ báo giá theo thông tin

Chuyên mục đăng

Thông báo về việc Công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022

Căn cứ Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam Căn cứ biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 ngày 09/03/2023 của Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh

TB mời chào giá – Báo giá dịch vụ Tư vấn Thuộc dự án: “Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của bệnh viện An Bình năm 2023”

Bệnh viện An Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu, vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Dịch vụ tư vấn thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của bệnh viện An Bình năm 2023” với tổng mức

Chuyên mục đăng