Thông báo Mời chào giá – Báo giá Dịch vụ “Bảo trì thang máy – thang cuốn (Khối nhà A) tại Bệnh viện An Bình năm 2023 – 2024

Bệnh viện An Bình đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu “Bảo trì thang máy – thang cuốn (Khối nhà A) tại Bệnh viện An Bình năm 2023 – 2024 Kính mời các nhà thầu, đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gởi hồ sơ báo giá theo thông tin

Chuyên mục đăng

Thông báo về việc Công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022

Căn cứ Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam Căn cứ biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 ngày 09/03/2023 của Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh

TB mời chào giá – Báo giá dịch vụ Tư vấn Thuộc dự án: “Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của bệnh viện An Bình năm 2023”

Bệnh viện An Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu, vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Dịch vụ tư vấn thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của bệnh viện An Bình năm 2023” với tổng mức

Chuyên mục đăng