HOẠT ĐỘNG - TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎETất Cả

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎEXem Tất Cả

CÁC BÀI TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

CÁC CHUYÊN KHOA PHÒNG

 • ĐƠN VỊ LÃO KHOA
 • KHOA KHÁM BỆNH
 • KHOA XÉT NGHIỆM
 • KHOA DINH DƯỠNG
 • KHOA NỘI TIÊU HÓA
 • KHOA TAI MŨI HỌNG
 • KHOA NỘI THẦN KINH
 • KHOA GÂY MÊ – HỒI SỨC
 • ĐƠN VỊ THẬN NHÂN TẠO
 • KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC
 • KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN
 • KHOA NGOẠI TỔNG QUÁT
 • KHOA CẤP CỨU TỔNG HỢP
 • KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
 • KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
 • KHOA PHẪU THUẬT THẨM MỸ
 • KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
 • KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
 • PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
 • PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
 • PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
 • PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 • PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
 • PHÒNG VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ
 • PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
 • PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 • PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN

THÔNG TIN TỪ SỞ Y TẾ

GIỚI THIỆU CHUNG

 • BỆNH VIỆN AN BÌNH
 • Đia chỉ:
  – 146 An Bình P7 Q5, TPHCM.
  – 397 Trần Phú P7 Q5, TPHCM.
 • SĐT: (028)39.234.260

BẢN ĐỒ

ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

VỀ BỆNH VIỆN

 • Đia chỉ:
  – 146 An Bình P7 Q5, TPHCM.
  – 397 Trần Phú P7 Q5, TPHCM.
 • SĐT: (028)39.234.260