V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trong tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 (tháng 6/2022)

THÔNG BÁO V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trong tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 (tháng 6/2022) Căn cứ Công văn số 3933/SYT-NVY ngày 13/6/2022 của Sở Y tế về việc đẩy mạnh công tác tổ chức Tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 (tháng 6/2022). Bệnh

Chuyên mục đăng

Thông báo lịch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 và khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú, nhân viên y tế

THÔNG BÁO v/v thành phần đoàn, lịch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 và khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú, nhân viên y tế tại bệnh viện An Bình. Kính gửi: Các khoa, phòng. Căn cứ công văn số 41/SYT-NVY của Sở Y tế thành phố Hồ

Chuyên mục đăng