2 phút cùng bác sĩ – Cân bằng năng lượng – Yếu tố tiên quyết trong việc kiểm soát cân nặng

Cân bằng năng lượng là gì? Tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề này trong cuộc sống hằng ngày. 

ICân bằng năng lượng được hiểu khi năng lượng nhập vào tức là toàn bộ thức ăn mình đã ăn trong ngày bằng với năng lượng tiêu hao trong việc duy trì sự sống, vận động…

Khi năng lượng nhập vào bằng với năng lượng tiêu hao thì sẽ duy trì được cân nặng hiện tại. Khi năng lượng nhập vào lớn hơn năng lượng tiêu hao sẽ gây dư thừa năng lượng. Việc này sẽ dẫn đến việc tích luỹ mỡ thừa gây thừa cân – béo phì.

Ví dụ: khi bạn uống 1 ly trà sữa size M không thêm topping thì cần chạy bộ 1 tiếng mới có thể đạt được cân bằng năng lượng.