Thông báo lịch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 và khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú, nhân viên y tế

THÔNG BÁO

v/v thành phần đoàn, lịch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 và khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú, nhân viên y tế

tại bệnh viện An Bình.

Kính gửi: Các khoa, phòng.

Căn cứ công văn số 41/SYT-NVY của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 01 năm 2021 về việc thành phần đoàn và lịch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-SYT của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 01 năm 2021 Khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên y tế tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020,

Nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra Quản lý chất lượng năm 2020, chủ động sắp xếp công việc hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi để tiếp Đoàn đánh giá của Sở Y tế, phòng Quản lý chất lượng thông báo:

 1. Thành phần đoàn và lịch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020
 2. Danh sách thành viên Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 của Sở Y tế: Tổ 2 (phụ lục 1).
 3. Danh sách thành viên Đoàn khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020 của Sở Y tế: Tổ 2 (phụ lục 2).
 4. Lịch đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 của Sở Y tế tại bệnh viện An Bình: Thứ Sáu ngày 08/01/2020 (Buổi Sáng).

Lưu ý: Thư ký tổ kiểm tra sẽ thông báo trong trường hợp thay đổi lịch đánh giá.

 1. Khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên y tế tại bệnh viện An Bình năm 2020

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh và có căn cứ để xem xét kết quả đánh giá cuối năm của bệnh viện, Phòng Quản lý chất lượng thông báo kế hoạch chi tiết hướng dẫn Khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên y tế tại bệnh viện năm 2020 của Sở Y tế như sau:

 1. Mục đích – yêu cầu
 2. Mục đích
 3. Đánh giá việc cung cấp các dịch vụ y tế, dịch vụ tiện ích tại các bệnh viện; xác định những vấn đề người bệnh chưa hài lòng khi khám và điều trị tại bệnh viện; ghi nhận những ý kiến góp ý của người bệnh về cơ sở vật chất, về các dịch vụ do bệnh viện cung cấp và tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên bệnh viện.
 4. Đánh giá về môi trường làm việc, chế độ phúc lợi, cơ hội học tập, thăng tiến trong công việc,… tại các bệnh viện.
 5. Là căn cứ để đánh giá thi đua, khen thưởng theo quy định của Bộ Y tế.
 6. Yêu cầu
 7. Bảo đảm tính khoa học, khách quan, trung thực khi tiến hành khảo sát.
 8. Xác định được những vấn đề người bệnh, nhân viên y tế, người lao động chưa hài lòng.
 9. So sánh được mức độ hài lòng giữa các đối tượng người bệnh khác nhau, điều trị tại các khoa khác nhau.
 10. Nội dung thực hiện
  1. Đối tượng khảo sát: Bệnh viện An Bình
  1. Mẫu phiếu áp dụng: áp dụng các mẫu phiếu được ban hành kèm theo Quyết định số 5338/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 11. Người bệnh điều trị nội trú: mẫu phiếu số 1.
 12. Người mẹ sinh con tại bệnh viện: mẫu phiếu số 4, mẫu phiếu số 5.
 13. Người đi khám bệnh tại bệnh viện, người bệnh ngoại trú: mẫu phiếu số 2.
 14. Nhân viên y tế, các vị trí quản lý, lãnh đạo các khoa/ phòng, thành viên ban giám đốc của bệnh viện: mẫu phiếu số 3.
  1. Thành phần đoàn khảo sát của Sở Y tế
 15. Trưởng đoàn: Phó Giám đốc Sở Y tế.
 16. Đoàn kiểm tra gồm 06 tổ kiểm tra độc lập: mỗi tổ từ 03-04 thành viên.

+ Tổ trưởng: Lãnh đạo Phòng điều dưỡng các bệnh viện.

+ Thành viên: Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp và Tổ chức cán bộ của các bệnh viện.

 • Thời gian khảo sát
 • Khảo sát cắt ngang tại thời điểm đánh giá (tối đa trong 01 buổi). Việc khảo sát sẽ tiến hành trước từ 01 đến 03 ngày, độc lập với đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện. Kết quả khảo sát được cung cấp cho đoàn kiểm tra, đánh giá của Sở Y tế.
 • Thư ký Tổ khảo sát sẽ thông báo thời gian cụ thể cho từng bệnh viện trước ít nhất 01 ngày để phối hợp thực hiện.
  • Cỡ mẫu khảo sát
   • Khảo sát người bệnh nội trú/ người mẹ
 • Đối với bệnh viện có lượng người bệnh nội trú/ người mẹ trên 30 lượt/ ngày, khảo sát ít nhất 30 người bệnh nội trú/ người mẹ.
 • Đối với bệnh viện có lượng người bệnh nội trú/ người mẹ dưới 30 lượt/ ngày, khảo sát toàn bộ người bệnh nội trú/ người mẹ đã và đang nằm điều trị từ 03 ngày trở lên.
  • Khảo sát người bệnh ngoại trú
 • Khảo sát ít nhất 30 người bệnh ngoại trú.
 • Lưu ý: Trong trường hợp Tổ đánh giá gặp khó khăn, hạn chế về thời gian, nhân lực, kỹ năng phỏng vấn… không thể thu thập đủ 30 người bệnh; các Tổ đánh giá có thể giảm số lượng người bệnh nội trú và ngoại trú cần khảo sát nhưng không thấp hơn 10 người bệnh nội trú và 10 người bệnh ngoại trú và cần ghi rõ lý do không thu thập đủ 30 phiếu trong biên bản, báo cáo.
  • Khảo sát nhân viên y tế: Khuyến khích khảo sát tất cả nhân viên y tế, người lao động của bệnh viện. Trong trường hợp, Tổ khảo sát không thể khảo sát toàn bộ nhân viên của bệnh viện thì phải khảo sát tối thiểu 30 người.
  • Phương pháp chọn mẫu
   • Khảo sát người bệnh nội trú/ người mẹ: Để đảm bảo tính ngẫu nhiên, đại diện, đồng thời giúp bệnh viện xác định những vấn đề người bệnh chưa hài lòng, việc chọn mẫu thực hiện như sau:
 • Đối với bệnh viện có lượng người bệnh nội trú/ người mẹ trên 1000 lượt/ ngày:

+ Chọn tối thiểu 3 khoa lâm sàng, trong đó có 1 khoa có công suất sử dụng giường bệnh cao, 1 khoa trung bình và 1 khoa thấp.

Trong mỗi khoa, chọn người bệnh theo phương pháp sau:

+ Lấy danh sách người bệnh (bằng phần mềm hoặc bằng số)

+ Chọn tên người bệnh theo chữ cái đầu của tên. Ví dụ trong 1 ngày khảo sát chọn chữ cái H cần bảo đảm toàn bộ người bệnh có tên Hà, Hạnh, Hân, Hoan, Huy, Hương, Hoa, Hùng, Hoàng,… đều được đưa vào danh sách. Tùy số lượng người bệnh nằm điều trị để chọn một hoặc nhiều chữ cái để tiến hành khảo sát.

+ Trong danh sách đã lập, chọn người bệnh chuẩn bị xuất viện để phỏng vấn; loiaj trù những người bệnh không thể trả lời hoặc những người đang nằm viện chưa có đủ thông tin để trả lời.

+ Tiến hành khảo sát cho đủ 30 người bệnh, có thể mỗi khoa khảo sát 10 người bệnh nội trú/ người mẹ. Nếu số lượng người bệnh ở 3 khoa đã chọn không đủ 30 người tiếp tục chọn thêm các khoa khác cho đủ cỡ mẫu tối thiểu 30 người.

+ Đối với bệnh viện có lượng người bệnh nội trú/ người mẹ dưới 30 lượt/ ngày, chọn mẫu toàn bộ người bệnh nội trú/ người mẹ chuẩn bị xuất viện.

 • Khảo sát người bệnh ngoại trú
 • Tùy theo tình hình thực tế, chọn người bệnh ngoại trú theo phương án số phiếu đăng ký khám hoặc tên chữ cái như phương pháp chọn mẫu do bệnh viện tự khảo sát. Việc chọn mẫu cần bảo đảm nguyên tắc chọn số hoặc chọn tên người đi khám bệnh (dựa trên số đăng ký khám) trước khi gặp người cần khảo sát.
 • Tổ khảo sát cần chọn đủ 30 người và dự phòng thêm ít nhất 10 người.
  • Khảo sát nhân viên y tế: Chọn ngẫu nhiên các nhân viên y tế đại diện các khoa/ phòng:
 • Chọn khoa có nhiều nguồn thu, khoa có ít nguồn thu, khoa đông người bệnh và khoa ít người bệnh, khoa có người bệnh điều trị và khoa/ phòng gián tiếp hoặc không có người bệnh.
 • Chọn nhân viên y tế đảm bảo đầy đủ các chức danh: bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, các chức danh quản lý (ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng, lãnh đạo, điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng, cận lâm sàng,…).
  • Phương pháp khảo sát
 • Sử dụng thiết bị di động, máy tính bảng, ki ốt,… có cài đặt ứng dụng: “KCB KSHL”. Tài khoản và mật khẩu sử dụng tài khoản của Sở Y tế.
 • Người được khảo sát sẽ tự điền trên phần mềm trực tuyến. Trong trường hợp người được khảo sát không biết chữ hoặc không sử dụng được thiết bị công nghệ thông tin, Tổ khảo sát sẽ hỗ trợ nhập số liệu trên phần mềm trực tuyến.
 • Lưu ý: Tổ đánh giá có trách nhiệm bảo đảm giữ bí mật 100% thông tin của người được phỏng vấn, kể cả trong trường hợp Ban Giám đốc yêu cầu cung cấp thông tin liên quan để tìm người được phỏng vấn, tránh ảnh hưởng nhân viên y tế sau khảo sát.
 • Tổ chức thực hiện

Bệnh viện được khảo sát phối hợp, tạo điều kiện cho Tổ khảo sát hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể như sau:

 • Phòng Quản lý chất lượng: Cung cấp danh sách các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, các phòng chức năng thuộc bệnh viện (theo mẫu đính kèm) về Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế qua email: nghiepvuy.tphcm@gmail.com trước ngày 06/01/2021.
 • Phòng Công tác xã hội: Cung cấp danh sách người bệnh nội trú tại các khoa lâm sàng đủ điều kiện chọn mẫu theo hướng dẫn của Bộ Y tế để Tổ khảo sát chọn ngẫu nhiên.
 • Phòng Hành chính quản trị: Bố trí phòng họp, nơi làm việc tại các khoa lâm sàng hoặc phòng họp chung của bệnh viện để Tổ khảo sát hướng dẫn người bệnh tự đánh giá bằng phần mềm trực tuyến.
 • Phòng Công nghệ thông tin: Phòng họp phải có kết nối mạng không dây; trang bị sẵn một số ki ốt, máy tính bảng, máy vi tính có kết nối mạng.
 • Các khoa, phòng:  Thông báo rộng rãi cho toàn thể nhân viên bệnh viện tham gia khảo sát khi Tổ khảo sát thực hiện khảo sát hài lòng nhân viên y tế, tạo điều kiện để nhân viên y tế, người bệnh đánh giá khách quan, trung thực.
BAN GIÁM ĐỐC (đã ký)PTP.PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (đã ký)

Phụ lục 1

DANH SÁCH THANH VIÊN THAM GIA ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020 CỦA SỞ Y TẾ

Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở y tế, Chủ tịch Hội đồng Quản lý chất lượng Khám chữa bệnh Sở Y tế.

Phó Trưởng đoàn thường trực: Ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản lý chất lượng Khám chữa bệnh Sở Y tế.

Phó Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế.

TỔ 2

1.Ông Nguyễn Hoài NamPhó Giám đốc Sở Y tếTổ trưởng
2.Ông Hồ Văn HânPhó Giám đốc bệnh viện Nhân dân Gia địnhTổ phó
3.Bà Trương Mỹ Thục UyênPhó Giám đốc bệnh viện Tai mũi họngTổ phó
4.Ông Lê Huy Nguyễn TuẫnChuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tếThư ký 1
5.Bà Nguyễn Thị Thúy HằngViên chức Phòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Quận 2Thư ký 2
6.Bà Nguyễn Thị Minh KhanhPhó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tếThành viên
7.Ông Nguyễn Ngọc SơnChuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tếThành viên
8.Bà Nguyễn Thị Thanh HàPhó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn thành phố Hồ Chí MinhThành viên
9.Ông Bùi Văn HoàngTrưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Từ DũThành viên
10.Ông Phạm Gia ThếTrưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Quận 2Thành viên
11.Ông Nguyễn HậuTrưởng phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hìnhThành viên
12.Bà Lê Minh Lan PhươngPhó trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Nhi đồng 1Thành viên
13.Bà Phạm Thị HậuPhó trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhân dân 115Thành viên
14.Bà Trương Quân ThụyTrưởng khoa Sinh Phẩm, Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm TP. HCMThành viên
15.Bà Phạm Ngọc OanhPhó trường khoa Dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCMThành viên
16.Bà Lê Phương ThảoPhó trưởng khoa Dược, bệnh viện Hùng VươngThành viên
17.Ông Nguyễn Trung CườngPhó trưởng khoa Gây mê hồi sức, bệnh viện Nhân dân Gia địnhThành viên
18.Ông Nguyễn Anh ĐươngViên chức khoa Sinh phẩm, Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm TP. HCMThành viên

Phụ lục 2

DANH SÁCH ĐOÀN KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ

Trưởng đoàn: Ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản lý chất lượng Khám chữa bệnh Sở Y tế.

TỔ 2

1.Bà Trần Như TuyếtPhó Trưởng phòng Điều hành phòng Điều dưỡng, bệnh viện Tai Mũi HọngTổ trưởng
2.Bà Nguyễn Thị Thúy HằngPhòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Quận 2Thư ký
3.Bà Phan Thị Thu ThảoPhó trưởng phòng phòng Tổ chức hành chính, bệnh viện Quận 9Thành viên
4.Ông Đinh Văn BanPhòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện MắtThành viên