KẾ HOẠCH Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện cuối năm 2020

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế về ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế;

Căn cứ Công văn 6403/BYT-KCB ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Bộ Y tế về việc triển khai tích cực khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế;

Căn cứ Công văn số 1315/KCB-QLCL&CĐT ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018;

Căn cứ Công văn số 6589/SYT-NVY ngày 05/11/2020 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn triển khai công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và thi đua năm 2020;

Bệnh viện An Bình xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 như sau:

 1. NỘI DUNG KIỂM TRA
 2. Số liệu hoạt động: các thông tin chung, số liệu hoạt động chuyên môn, tài chính, nhân sự tổng hợp, cơ cấu tổ chức.
 3. Đánh giá chất lượng bệnh viện:
 4. Công cụ đánh giá: theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện phiên bản 2.0 (Ban hành kèm theo Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế).
 5. Lưu ý một số thông tin được điều chỉnh trong Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện:

+ Tiêu chí C8.2, tiểu mục số 19,22: thay cụm từ “đạt tiêu chuẩn ISO 15189 (tương đương hoặc cao hơn)” bằng cụm từ “đạt mức 4 trở lên theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y sinh học”

+ Tiêu chí D2.3, mức 3: bổ sung thêm yêu cầu: “đạt từ mức 3 trở lên theo Bộ tiêu chí chất lượng đánhgiá mức độ an toàn phẫu thuật kèm theo Quyết định số 7482/QĐ-BYT ngày 18/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế”

 • Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên y tế:
 • Áp dụng theo các mẫu phiếu khảo sát và tài liệu hướng dẫn phương pháp khảo sát hài lòng ban hành kèm theo Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế .
 • Mẫu phiếu số 1,2,3 khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên y tế (Phụ lục kèm theo Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế).
 • Không sử dụng kết quả khảo sát trong thời gian từ ngày 01/02/2020 đến 31/05/2020 (theo Công văn số 6403/BYT-KCB ngày 20/11/2020 của Bộ Y tế).
 • Các hoạt động khác kết hợp trong đợt đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020.
 • Đánh giá bảng chấm điểm triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế Xanh Sạch Đẹp, giảm thải chất thải nhựa, công khai tài chính hướng tới sự hài lòng người bệnh” (theo Kế hoạch số 1205/KH-BYT ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Bộ Y tế).           
 • TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
Thời gianNội dung thực hiệnTrách nhiệm
Thứ sáu, ngày 18/12/2020Quyết định thành lập đoàn tự kiểm tra đánh giáGiám đốc
09 giờ 00 Thứ ba, ngày 22/12/2020Kiểm tra nội dung 83 tiêu chí : Khoa Khám bệnh (A1.3, A1.6)P. HCQT (A1, A2, A3, C1.2, TRỪ A1.3, A1.4, A1.6)P.KHTH (A4.1, A4.2)P.CTXH (A4.6)Khoa Cấp cứu (A1.4)P. QLCL-P.TCCB (A4.5)P. HCQT (C1.1)P. TCKT (A4.3, A4.4)BS.CKII. Vũ Minh Đức
14 giờ 00 Thứ ba, ngày 22/12/2020
09  giờ 00 Thứ tư, ngày 23/12/2020Kiểm tra nội dung 83 tiêu chí : P.KHTH (C2, C5)Tổ NCKH và chỉ đạo tuyến (C10)P. CNTT (C3)Khoa xét nghiệm (C8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  )BS.CKII. Trần Văn Hải
09 giờ 00 Thứ năm, ngày 24/12/2020Kiểm tra nội dung 83 tiêu chí: Khoa Dược (C9)Khoa KSNK (C4 trừ C4.6)Phòng HCQT (C4.6)Khoa Sản (E1.1, E1.2, E1.3)Khoa Nhi (E2.1)    BS.CKII. Trần Văn Hải
14 giờ 00 Thứ năm, ngày 24/12/2020Kiểm tra nội dung 83 tiêu chí: P. TCCB (B1, B2, B3, B4) Đánh giá bảng chấm điểm “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế Xanh Sạch Đẹp, giảm thải chất thải nhựa, công khai tài chính hướng tới sự hài lòng người bệnh”BS.CKII. Vũ Minh Đức
09 giờ 00 Thứ sáu, ngày 25/12/2020Kiểm tra nội dung 83 tiêu chí: P. Điều dưỡng (C6)Khoa Dinh dưỡng (C7)P. QLCL (D1,D2,D3,D4)BS.CKII. Vũ Minh Đức
14 giờ 00 Thứ sáu, ngày 25/12/2020
 Nhập số liệu kết quả tự kiểm tra 83 tiêu chí, Tổng hợp số liệu trình Ban Giám đốc. Gửi kết quả tự kiểm tra, đánh giá về Sở Y tế. (Sau khi có đủ số liệu)Phòng QLCL
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Các khoa/phòng tự kiểm tra, đánh giá (mẫu phụ lục 3 và phiếu đánh giá tiêu chí đính kèm) và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các tiêu chí mà mình phụ trách để minh chứng.
 3.  Đoàn tự kiểm tra bệnh viện sẽ tiến hành kiểm tra từ thứ ba, ngày 22/12/2020 – thứ sáu, ngày 25/12/2020 theo lịch.
 4. Các khoa/phòng liên quan thực hiện nhập số liệu của khoa/phòng phụ trách vào phần mềm báo cáo trực tuyến và chịu trách nhiệm về số liệu theo bảng phân công sau:
THÔNG TIN CHUNGTRÁCH NHIỆM
Hành chínhPhòng Quản lý chất lượng
Chuyên môn I Chuyên môn IIPhòng Kế hoạch tổng hợp
Tài chínhPhòng Tài chính kế toán
Nhân sựTổ chứcHành nghềPhòng Tổ chức cán bộ
Trang thiết bịPhòng Vật tư – Trang thiết bị
Phạm vi hoạt độngPhòng Kế hoạch tổng hợp
Chất lượng I Chất lượng IIPhòng Quản lý chất lượng
Bảng giá dịch vụPhòng Tài chính kế toán
DượcKhoa Dược
ICD 10Phòng Kế hoạch tổng hợp
Hài lòng người bệnhPhòng Công tác xã hội

          +  Đường dẫn, tài khoản và mật khẩu nhập liệu đã được chuyển qua mail các đơn vị. Nếu có thắc mắc liên hệ phòng Quản lý chất lượng – số nội bộ 520).

          + Thời gian nhập liệu: từ ngày 29/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020

          + Thông tin, số liệu báo cáo năm 2020 tính từ ngày 01/01/2020 – 31/12/2020.

          + Sau khi nhập liệu các khoa phòng gửi bảng in có chữ ký của Trưởng khoa/phòng về Phòng QLCL hạn chót hết thứ năm, ngày 31/12/2020.

 • Sau khi tổng hợp kết quả, Đoàn đánh giá họp thống nhất kết quả. Phòng QLCL chịu trách nhiệm nhập liệu kết quả tự kiểm tra, đánh giá và gửi báo cáo về Sở Y tế.

Trên đây là kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020. Đề nghị các khoa/phòng triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

(Lịch kiểm tra có thể thay đổi, khi có thay đổi phòng QLCL sẽ thông báo sau)./.

Nơi nhận: Ban Giám đốc;Hội đồng QLCL;Các khoa/phòng;Lưu: VT, QLCL (MTP, 03b).          GIÁM ĐỐC (đã ký)