THÔNG BÁO MỜI THẦU THAM DỰ VÀ THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN GÓI THẦU MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2022 – 2023 (LẦN 1)

TẢI VỀ: MOI CAC NHA THAU