Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “ NGÔN NGỮ TRỊ LIỆU CƠ BẢN VỀ RỐI LOẠN GIAO TIẾP Ở NGƯỜI LỚN SAU ĐỘT QUỴ VÀ SƠ LƯỢC VỀ RỐI LOẠN NUỐT ”

Hồ sơ đăng ký bao gồm:
– Phiếu đăng ký đào tạo (theo mẫu) Biểu mẫu đăng ký chiêu sinh Khóa 1.2023
– Bản sao văn bằng chuyên môn (Sao y công chứng)
– Bản sao CMND/ CCCD (Sao y công chứng)
– 02 hình thẻ 3×4 (ghi thông tin cá nhân phía sau hình)
– Học viên đăng ký trước qua link: https://tinyurl.com/ybxhanmm
Vui lòng điền đầy đủ chính xác thông tin học viên vì các thông tin này sẽ được sử dụng để in Chứng chỉ đào tạo cho học viên.

Thời gian đăng ký và đóng học phí kể từ ngày thông báo đến hết ngày 24/11/2023, tuy nhiên thời hạn đăng ký có thể kết thúc sớm nếu đủ số lượng học viên.