Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc với Đoàn viên, hội viên, viên chức, người lao động năm 2023 tại Bệnh viện An Bình

Ngày 16/11/2023, Bệnh viện An Bình đã tổ chức buổi đối thoại giữa Ban Giám đốc với viên chức, người lao động, với sự tham dự của đầy đủ đại diện các khoa/phòng và viên chức, người lao động làm việc tại bệnh viện.

Trong không khí tương tác mở và trao đổi chân thành, các viên chức, nhân viên lao động đã có cơ hội chia sẻ, thể hiện quan điểm, nguyện vọng và kiến nghị những phản ánh về những vấn đề trong quá trình làm việc, đồng thời cũng trực tiếp đóng góp những ý tưởng để hoạt động của Bệnh viện ngày càng phát triển

Lắng nghe các ý kiến của viên chức, người lao động, Ban Giám đốc Bệnh viện đã trao đổi và giải đáp một cách thấu đáo, cụ thể. Đồng thời, Ban Giám đốc cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để viên chức, người lao động phát huy năng lực, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của bệnh viện.

Buổi đối thoại diễn ra trong không khí cởi mở, thân thiện, đoàn kết. Đây là cầu nối để toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đồng lòng chung sức với Ban Giám đốc đưa ra các giải pháp, phương hướng phát triển Bệnh viện An Bình trong thời gian tới.

Tin bài: Tổ truyền thông