Hưởng ứng ngày 5/5 vì một thế giới sạch khuẩn.

Hưởng ứng ngày 5/5 vì một thế giới sạch khuẩn.
Tất cả mọi tiếp xúc đều qua đôi tay vì vậy vệ sinh tay sạch sẽ chính là bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và cho cả cộng đồng.

#AikenVietnam
#Chuyengiakhangkhuan
#Sachkhuantudoitay