Kết quả xét tuyển viên chức vòng 2

  • Bệnh viện An Bình công bố kết quả vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2022;
  • Bệnh viện An Bình đã gửi công văn số 292/BVAB-TCCB ngày 18/4/2022 về công nhận kết quả xét tuyển viên chức của Bệnh viện An Bình năm 2022 đến Sở Y tế TP. HCM;
  • Sau khi có kết quả trúng tuyển viên chức (Sở Y tế TP.HCM ban hành Quyết định công nhận kết quả). Bệnh viện An Bình sẽ thông báo và gửi thông báo trúng tuyển viên chức để ứng viên dự tuyển hoàn thiện hồ sơ theo quy định.