Họp Điều dưỡng trưởng định kỳ – Tháng 01/2024

Ngày 10/1, Bệnh viện An Bình tổ chức họp điều dưỡng trưởng định kỳ nhằm đánh giá các công tác liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ điều dưỡng hàng tháng,

Cuộc họp được điều hành bởi BSCKII. Vũ Minh Đức, Phó giám đốc Bệnh viện. Các cuộc họp Điều dưỡng trưởng đều được tổ chức định kỳ, qua đó đưa ra các giải pháp triển khai có hiệu quả trong hoạt động điều dưỡng, thực hiện tốt quy tắc giao tiếp ứng xử, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân ngày càng hiệu quả hơn nữa.

Một số hình ảnh cuộc họp:

Tin bài: Tổ truyền thông