Hội nghị Tổng kết Công tác Đoàn năm 2023 và triển khai phương hướng năm 2024

Ngày 24/01/2024, Công đoàn cơ sở Bệnh viện An Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2023, triển khai phương hướng năm 2024.

Tại Hội nghị, Công đoàn cơ sở bệnh viện cũng đã trao quyết định công nhận đoàn viên công đoàn ưu tú năm 2023 cho Đảng ủy tiếp tục bồi dưỡng, kết nạp; tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thông qua hội nghị, Công đoàn bệnh viện đã tổ chức biểu dương khen thưởng cấp cơ sở các 04 tập thể và 04 cá nhân đạt thành tích nổi bật trong phong trào “Vì màu áo trắng”; 07 tập thể và 39 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2023.

Một số hình ảnh hội nghị

Tin bài: Tổ truyền thông