Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2023

Ngày 25/1/2024, Đoàn thanh niên Bệnh viện An Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023.

Tại Hội nghị, Đoàn cơ sở bệnh viện cũng đã trao quyết định công nhận đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy tiếp tục bồi dưỡng, kết nạp🌻

Thông qua hội nghị, Đoàn cơ sở cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023 🎊🎊

Một số hình ảnh Hội nghị

Tin bài: Tổ truyền thông