Đoàn công tác của ngành Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh nghiên cứu học tập tại Nhật Bản (Tháng 3/2024)

Bác sĩ CKII Hồ Hải Trường Giang (Giám đốc Bệnh viện An Bình) cùng Đoàn cán bộ y tế Thành Phồ Hồ Chí Minh nghiên cứu học tập tại Nhật Bản.
” Tìm hiểu mô hình chăm sóc người cao tuồi tại Nhật Bản”

https://medinet.hochiminhcity.gov.vn/chuyen-muc/tim-hieu-mo-hinh-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-tai-nhat-ban-cmobile1780-69818.aspx