Đoàn công tác của ngành Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh nghiên cứu học tập tại Nhật Bản (Tháng 3/2024)

Bác sĩ CKII Hồ Hải Trường Giang (Giám đốc Bệnh viện An Bình) cùng Đoàn cán bộ y tế Thành Phồ Hồ Chí Minh nghiên cứu học tập tại Nhật Bản.
“Mô hình giáo dục liên ngành tại các trường đại học sức khoẻ ở Nhật Bản”

https://medinet.hochiminhcity.gov.vn/chuyen-muc/mo-hinh-giao-duc-lien-nganh-tai-cac-truong-dai-hoc-suc-khoe-o-nhat-ban-cmobile1780-69824.aspx