Ngày Vệ sinh tay thế giới năm 2024: Tại sao việc chia sẻ kiến thức về vệ sinh tay vẫn rất quan trọng?

Nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc sức khỏe là một trong những biến cố bất lợi thường gặp nhất với 136 triệu trường hợp nhiễm khuẩn kháng kháng sinh liên quan đến chăm sóc sức khỏe xảy ra trên toàn thế giới mỗi năm. Vệ sinh tay giúp ngăn chặn sự lây lan của các loại vi khuẩn có hại trong chăm sóc sức khỏe.
Hàng triệu sinh mạng mỗi năm được cứu sống khi vệ sinh tay được thực hiện vào đúng thời điểm trong chăm sóc sức khỏe. Như vậy, việc đầu tư 1 đô la Mỹ vào cải thiện vệ sinh tay trong các cơ sở y tế sẽ mang lại lợi nhuận kinh tế khoảng 24,6 đô la Mỹ (tức là cả về chi tiêu y tế và tăng năng suất trong nền kinh tế rộng lớn hơn).
Chia sẻ kiến thức về vệ sinh tay cũng như phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn vẫn rất quan trọng vì đây là cách rất hiệu quả để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn có hại trong chăm sóc sức khỏe.
5 thời điểm cần vệ sinh tay:
+ Trước khi tiếp xúc với người bệnh
+ Trước khi làm thủ thuật vô trùng
+ Sau khi tiếp xúc với máu và dịch cơ thể
+ Sau khi tiếp xúc với người bệnh
+ Sau khi chạm vào đồ vật, bề mặt xung quanh người bệnh
Nguồn: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố