Lớp tập huấn Phương pháp Nghiên cứu khoa học tại bệnh viện An Bình tiếp tục với chuyên đề mới

Nhằm mục đích đẩy mạnh công tác bổ sung, cập nhật thêm kiến thức để thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y khoa, giúp nhân viên y tế của bệnh viện tích cực đưa ra nhiều đề tài, sáng kiến khoa học, phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngày 07/06/2024, Lớp tập huấn tiếp tục với chuyên đề “Thiết kế nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học” dành cho đội ngũ cán bộ y tế của bệnh viện. Chuyên đề tập huấn được báo cáo bởi PGS.TS. Tăng Kim Hồng, giảng viên Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Chuyên đề tập huấn cung cấp cho học viên kiến thức toàn diện về thiết kế nghiên cứu khoa học, bao gồm một số chủ đề như:

  • Câu hỏi nghiên cứu: Cách thức đặt câu hỏi nghiên cứu, các loại câu hỏi nghiên cứu (định lượng, định tính), cấu trú câu hỏi nghiên cứu…
  • Thiết kế nghiên cứu: Khái niệm, phân loại thiết kế nghiên cứu…

Thông qua phương pháp giảng dạy khoa học, cách truyền tải thông tin dễ hiểu, nội dung trao đổi tích cực của PGS.TS. Tăng Kim Hồng, các học viên đã khái quát được các cách xác định chủ đề và mục tiêu nghiên cứu, lựa chọn thiết kế và xây dựng công cụ thu thập thông tin phù hợp để hoàn thiện đề cương nghiên cứu.

Đồng thời, cũng thông qua lớp tập huấn, nhân viên y tế của Bệnh viện An Bình đã được tiếp cận với nhiều phương pháp mới, góp phần nâng cao chất lượng và tính khả thi của các đề tài, các sáng kiến.

Lớp tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học tại bệnh viện An Bình là một hoạt động nhằm nâng cao chất lượng Nghiên cứu khoa học của Bệnh viện An Bình. Nhiều năm qua, công tác Nghiên cứu khoa học luôn là một trong những công tác được Ban Giám đốc Bệnh viện đặt ưu tiên hàng đầu. Nhờ vậy, các đề tài, sáng kiến đạt chất lượng tốt và đạt nhiều hiệu quả trong ứng dụng thực tiễn, góp phần vào công tác chăm sóc và điều trị người bệnh hiệu quả hơn.

Thực hiện: Phòng Kế hoạch tổng hợp

Tin bài: Tổ truyền thông