Sinh hoạt khoa học với chuyên đề: “Tích hợp cơ xương trong đánh giá và phục hồi chấn thương sọ não nhẹ” được trình bày bởi Giáo sư Philippe Fait.

Chiều ngày 24/6/2024, Bệnh viện An Bình đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chuyên đề:

“Tích hợp cơ xương trong đánh giá và phục hồi chấn thương sọ não nhẹ” được trình bày bởi Giáo sư Philippe Fait với các nội dung trong bài báo cáo:

  • Hiểu được tác động của chấn thương sọ não dạng nhẹ.
  • Xem xét các phản ứng và phục hồi mang tính hệ thống.
  • Tích hợp đánh giá cơ xương và các phương pháp điều trị.

Trong buổi sinh hoạt này, đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện An Bình đã được cập nhật kiến thức mới của y học và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực về chấn thương sọ não và các phương pháp điều trị tiên tiến.

BS CKII Trần Văn Hải (Phó Giám đốc) phát biểu tại buổi sinh hoạt

TS. Lê Khánh Điền, Trưởng Khoa PHCN, Bệnh viện An Bình

Quan cảnh buổi sinh hoạt

Thảo luận