Thông báo mời chào giá: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao – hóa chất cấp thiết bổ sung sử dụng năm 2023

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu)

Bệnh viện An Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

  1. Tên dự toán: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao – hóa chất cấp thiết bổ sung sử dụng năm 2023
  2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
  3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Địa điểm thực hiện: số 146 An Bình, phường 7, Quận 5, TP.HCM.
  6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng kể từ ngày ký
  7. Yêu cầu về chào giá: chào giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Bệnh viện.
  8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16h30 ngày 28/02/2023 hoặc đến khi Bệnh viện nhận đủ báo giá theo quy định.
  9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá : Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Tổ Vật tư y tế- hóa chất số 146 An Bình, phường 7, Quận 5, TP.HCM; Số điện thoại liên hệ: 0906 026 608 (Dược sĩ Khoa).
  10. Yêu cầu khác: Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên , đóng dấu) theo mẫu đính kèm hoặc mẫu của công ty;

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu (nếu có);

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực hoặc ký từ năm 2022 trở về sau đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế hoặc thông báo trúng thầu (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác) (nếu có).

GIÁM ĐỐC
Đã ký
Hồ Hải Trường Giang

Trân trọng ./.

Liên kết tải về : Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá