TB 314 – THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v báo giá trang thiết bị y tế thuộc dự toán:
“Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện An Bình năm 2023”

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu)

Bệnh viện An Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

  1. Tên dự toán: Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện An Bình năm 2023.
  2. Phạm vi cung cấp: Trang thiết bị y tế theo phụ lục 1,2 chi tiết đính kèm.
  3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Địa điểm thực hiện: Số 146 An Bình, Phường 7, Quận 5, TP.HCM.
  6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày ký.
  7. Yêu cầu về chào giá:

– Bảng chào giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển theo luật định và các yêu cầu khác của Bệnh viện.

– Bảng chào giá thực hiện theo phụ lục 3 chi tiết đính kèm.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ 00 ngày 21/04/2023 (Thứ 6) hoặc đến khi Bệnh viện nhận đủ báo giá theo quy định.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá : Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Tổ mua sắm,  số 146 An Bình, Phường 7, Quận 5, TP.HCM, Chuyên viên Dương Bạch Dũng (SĐT: 0937.262.113).

10. Yêu cầu khác: Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

– Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu) theo mẫu đính kèm;

– Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu (nếu có);

– Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực hoặc ký từ năm 2022 trở về sau hoặc thông báo trúng thầu (nếu có) để bệnh viện tham khảo;

– Bảng giá đã được niêm yết (nếu có).

– Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do; Catalogue sản phẩm và các tài liệu khác có liên quan) (nếu có);

Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)    

Liên kết tải về: