CẨM NANG PHÒNG CHỐNG TIN GIẢ, TIN SAI SỰ THẬT TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của người tham gia mạng xã hội, Internet và cung cấp các thông tin, kỹ năng cơ bản nhất để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng có kiến thức tổng quan, cần thiết để nhận biết, ứng phó và xử lý có hiệu quả với tình trạng tin giả, tin sai sự thật có xu hướng tăng trên không gian mạng hiện nay, Bệnh viện An Bình đăng tải bản điện tử “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” để người dân biết, chung tay loại trừ tin giả, tin sai sự thật. 

Cẩm nang được xây dựng căn cứ vào các quy định của pháp luật, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông; các quy trình xử lý thông tin của Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam (VAFC); các vấn đề thực tế mà người sử dụng thường gặp khi tương tác trên môi trường mạng và tham khảo các tài liệu nghiên cứu, kinh nghiệm thực tế của một số nước và các nguyên tắc cộng đồng của các nền tảng xuyên biên giới.  

Cẩm nang có ý nghĩa quan trọng, cung cấp các thông tin, kỹ năng cơ bản nhất để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng xử lý tin giả hiệu quả nhất. Thông qua cuốn cẩm nang, người dùng cũng sẽ biết được phải làm gì nếu lỡ đăng tải, chia sẻ tin giả tin sai sự thật, tin sai sự thật; cách xử lý khi thấy tin giả …

Link xem Cẩm nang phiên bản điện tử Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng (vnbook.com.vn)