Hãy tuân thủ tốc độ quy định – PHC – Vital Strategies

?? Bạn có biết: Tốc độ càng cao, tài xế cần càng nhiều khoảng cách để phản xạ đạp thắng và dừng hẳn xe ?? Với tốc độ 80km/h, từ lúc bạn phản xạ đến lúc dừng hẳn xe cần đến 68m, tương đương chiều rộng của một sân bóng đá lớn (trong điều kiện thời tiết và thắng xe ở điều kiện tốt) ??Trong khi đó, 80% khả năng người đi bộ tử vong nếu bị xe va chạm ở tốc độ từ 50km/h ?? BẠN LÁI XE CÀNG NHANH – HẬU QUẢ CÀNG NGHIÊM TRỌNG ?? ?? HÃY TUÂN THỦ TỐC ĐỘ QUY ĐỊNH ??