Lễ trao quyết định bổ nhiệm – bổ nhiệm lại

Sáng ngày 01/10/2020 Bệnh viện An Bình tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các vị trí lãnh đạo quản lý: + Bổ nhiệm Ông Võ Văn Thanh – Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Chất lượng + Bổ nhiệm lại Bà Phan Thị Tố Nga- Điều dưỡng trưởng Khoa Mắt + Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Thủy – Điều dưỡng trưởng Khoa Nội tiết – Thận. Xin chúc mừng và chúc các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.