Thông Báo: Bệnh viện An Bình điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN AN BÌNH

THÔNG BÁO

Kể từ 0 giờ ngày 15/8/2023, BỆNH VIỆN AN BÌNH điều chỉnh

 giá dịch vụ khám , chữa bệnh theo Thông tư số 13/2023/TT-BYT

 ngày 29/6/2023 của Bộ Y Tế

Quyền lợi của người bệnh có thẻ

Bảo hiểm y tế vẫn được đảm bảo theo đúng quy định

của Bộ Y Tế