PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Phòng Công nghệ thông tin (CNTT) là phòng nghiệp vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc bệnh viện. Được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ hệ thống mạng máy tính  và trang thiết bị CNTT. Lực lượng của Phòng CNTT có sự chuyển giao nối tiếp của nhiều thế hệ, có sự kết hợp chặt chẽ giữa CNTT và chuyên môn ngành Y.
 • Sớm hình thành ngay từ đầu dự án xây dựng bệnh viện, phòng CNTT đã và đang nỗ lực hết mình để đáp ứng tốt nhiệm vụ Công ty, Ban giám đốc bệnh viện giao, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiếnthiết lập một môi trường làm việc số hóa tại bệnh viện. Mục tiêu của Phòng CNTT là tiến tới  xây dựng một bệnh viện theo tiêu chuẩn bệnh viện thông minh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành Y tế nói riêng và xã hội nói chung về lĩnh vực CNTT.
 • Đang cập nhật ………………
 • CHỨC NĂNG
  • Phòng Công nghệ thông tin là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bệnh viện An Bình, chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác quản lý và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động của bệnh viện và các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc bệnh viện.
 • NHIỆM VỤ
  • Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin;
  • Tham mưu Ban Giám đốc về các giải pháp và chiến lược phát triển công nghệ thông tin cho bệnh viện: Nâng cấp hạ tầng mạng, cơ cấu quản lý công nghệ thông tin, hệ thống bảo mật, cập nhật và nâng cấp phần mềm liên tục…;
  • Sửa chữa tất cả các thiết bị liên quan công nghệ thông tin; lập và thực hiện kế hoạch bảo trì hàng tháng các máy tính, máy in, đường truyền;
  • Đào tạo và cập nhật kiến thức mới công nghệ thông tin cho nhân viên;
  • Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;
  • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của đơn vị;
  • Xây dựng và cài đặt hệ thống máy chủ ảo hóa cho bệnh viện;
  • Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị;
  • Quản  lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và các đơn vị có liên quan;
  • Quản lý và duy trì hoạt động , cập nhật kịp thời thông tin trên website và thông tin nội bộ của bệnh viện;
  • Hướng dẫn, đào tạo và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức của đơn vị.

Đang Cập nhật …………….

 • Tập thể lao động tiên tiến: Nhiều năm liên tục
 • Tập thể lao động xuất sắc: đạt giải nhì khối Phòng ban khen thưởng 6 tháng cuối năm 2019, đạt thành tích xuất sắc trong kiểm tra, đánh giá chất lượng năm 2019
[/row]

CÁC CHUYÊN KHOA

+ KHOA NỘI HÔ HẤP

+ KHOA NỘI NHIỄM

+ KHOA NỘI TIÊU HÓA

+ KHOA NỘI THẦN KINH

+ KHOA NGOẠI

+ KHOA PHỤ SẢN

+ KHOA MẮT

+ KHOA RĂNG HÀM MẶT

+ KHOA TAI MŨI HỌNG

+ KHOA YHCT – VLTL

+ KHOA PTGMHS

+ KHOA PTTHTM

+ KHOA CĐHA

+ KHOA XÉT NGHIỆM

+ KHOA DINH DƯỠNG

+ KHOA KSNK

+ KHOA DƯỢC