QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH

QUY TRÌNH HÀNH CHÍNH

PHÒNG

CHỨC NĂNG

KHOA

LÂM SÀNG

KHOA

CẬN LÂM SÀNG

Tổ chức cán bộ

Khám bệnh

Dược

Kế hoạch tổng hợp

Hồi sức tích cực

Chẩn đoán hình ảnh

Quản lý chất lượng

Nhi

Xét nghiệm

Điều dưỡng

Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Hành chính quản trị

Chấn thương chỉnh hình

 

Tài chính kế toán

Nhiễm

 

Vật tư trang thuyết bị

Mắt

 

Công tác xã hội

Ngoại

 

Công nghệ thông tin

Tai mũi họng

 
 

Tiêu hóa

 
 

Gây mê hồi sức

 
 

Răng hàm mặt

 
 

Thần kinh

 
 

Hô hấp

 
 

Sản

 
 

Nội tiết – thận

 
 

Tim mạch

 
 

Y học cổ truyền

 
 

Cấp cứu

 
 

Phục Hồi Chức Năng

 

QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN

PHÒNG

CHỨC NĂNG

KHOA

LÂM SÀNG

KHOA

CẬN LÂM SÀNG

Tổ chức cán bộ

Khám bệnh

Dược

Kế hoạch tổng hợp

Hồi sức tích cực

Chẩn đoán hình ảnh

Quản lý chất lượng

Nhi

Xét nghiệm

Điều dưỡng

Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Hành chính quản trị

Chấn thương chỉnh hình

 

Tài chính kế toán

Nhiễm

 

Vật tư trang thuyết bị

Mắt

 

Công tác xã hội

Ngoại

 

Công nghệ thông tin

Tai mũi họng

 
 

Tiêu hóa

 
 

Gây mê hồi sức

 
 

Răng hàm mặt

 
 

Thần kinh

 
 

Hô hấp

 
 

Sản

 
 

Nội tiết – thận

 
 

Tim mạch

 
 

Y học cổ truyền

 
 

Cấp cứu

 
 

Phục Hồi Chức Năng