BAN GIÁM ĐỐC

 • Họ và Tên : HỒ HẢI TRƯỜNG GIANG
 • Chức danh : Giám đốc
 • Vị trí công tác : Ban Giám đốc
 • Đào tạo nâng cao :
 • Chuyên Khoa : Bác sĩ Chuyên khoa II
 • Bằng cấp chuyên môn : Chuyên ngành Quản lý y tế
 • Kinh nghiệm :
  • 06/2013 – 07/2014: Đảng ủy viên – Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Quận Thủ Đức.
  • 08/2014 – 04/2015: Đảng ủy viên – Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Quận Thủ Đức.
  • 05/2015 – 06/2016: Đảng ủy viên – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Quận Thủ Đức.
  • 07/2016 – 08/2016: Đảng ủy viên – Phó Giám đốc Bệnh viện Quận Thủ Đức.
  • 09/2016 – 07/2020: Bí thư Chi bộ – Giám đốc Bệnh viện Huyện Củ Chi
  • Từ 08/2020 đến này: Giám đốc Bệnh viện An Bình.
 • Họ và Tên : TRẦN VĂN HẢI
 • Chức danh : Phó Giám đốc
 • Vị trí công tác : Ban Giám đốc
 • Đào tạo nâng cao :
 • Chuyên Khoa : Bác sĩ Chuyên khoa II
 • Bằng cấp chuyên môn : Chuyên ngành Nội tổng quát
 • Kinh nghiệm :
  • 01/1991 – 01/2000: Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện An Bình – Ủy viên Ban chấp hành Đoàn TNCS Sở Y tế TP.HCM.
  • 2001 – 2007: Phó khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện An Bình – Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ BVAB.
  • 2008 – 2013: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện An Bình – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ BVAB.
  • Từ năm 2013 đến nay: Đảng ủy viên – Phó Giám đốc Bệnh viện An Bình – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ BVAB.
 • Họ và Tên : VŨ MINH ĐỨC
 • Chức danh : Phó Giám đốc
 • Vị trí công tác : Ban Giám đốc
 • Đào tạo nâng cao :
 • Chuyên Khoa : Bác sĩ Chuyên khoa II
 • Bằng cấp chuyên môn : Chuyên ngành Quản lý y tế
 • Kinh nghiệm :
  • Từ 2008 – 2010: Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện An Bình – Ủy viên Ban chấp hành Đoàn TNCS Sở Y tế TP.HCM.
  • Từ 2011 – 2012: Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện An Bình – Ủy viên Ban chấp hành Đoàn TNCS Sở Y tế TP.HCM.
  • Từ 2011 – Tháng 06/2017: Phó Bí thư – Bí thư Chi bộ 1, Bệnh viện An Bình.
  • Từ 2012 – 2015: Phó Giám đốc Bệnh viện An Bình.
  • Từ 2015 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Bệnh viện An Bình.
  • Từ 03/2016 – 07/2017: Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện An Bình.