Thông báo Triễn lãm Mỹ thuật tại Bệnh viện An Bình

🖌 Giới thiệu: Bệnh viện An Bình vinh dự giới thiệu triển lãm mỹ thuật với chủ đề “MANG Ý NGHĨA VÀO CUỘC SỐNG,” Buổi triển lãm này là kết quả của sự nỗ lực và đam mê của các học viên lớp học Hội Họa – Giao Tiếp tại Bệnh viện An Bình. Lớp

LỄ TỔNG KẾT LỚP “HỘI HỌA – GIAO TIẾP” TẠI BỆNH VIỆN AN BÌNH

Ngày 7.7.2023, Bệnh viện An Bình đã tổ chức Lễ tổng kết lớp “Hội họa – Giao tiếp” nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của lớp. Tham gia Lễ tổng kết có sự tham dự của đại diện trường Đại học Kiến Trúc, Trường Đại học Y Dược TP.HCM; cùng quý thầy cô, giáo