Bệnh viện An Bình tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Ngày 04/12/2023, Bệnh viện An Bình tổ chức lễ công bốvà trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo, quản lý các khoa trực thuộc Bệnh viện. Tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc, cũng như các Cán bộ chủ chốt của Bệnh