Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo liên tục “ NGÔN NGỮ TRỊ LIỆU CƠ BẢN VỀ RỐI LOẠN GIAO TIẾP Ở NGƯỜI LỚN SAU ĐỘT QUỴ VÀ SƠ LƯỢC VỀ RỐI LOẠN NUỐT ”

Hồ sơ đăng ký bao gồm:– Phiếu đăng ký đào tạo (theo mẫu) Biểu mẫu đăng ký chiêu sinh Khóa 1.2023 – Bản sao văn bằng chuyên môn (Sao y công chứng)– Bản sao CMND/ CCCD (Sao y công chứng)– 02 hình thẻ 3×4 (ghi thông tin cá nhân phía sau hình)– Học viên đăng