Cải cách hành chính: “Quy trình xét nghiệm tại phòng khám Nội tiết”

Nhằm giúp giảm thời gian cho người bệnh, tránh để người bệnh chờ đợi lâu đặc biệt những người bệnh thuộc diện ưu tiên, nhân viên y tế cũng giảm thời gian trống trong khi chờ kết quả xét nghiệm của người bệnh, do vậy quá trình khám điều trị linh hoạt hơn và hiệu quả đem lại sự hài lòng cho người bệnh, người bệnh không còn lo sợ cảm giác chờ lâu và từ chối làm xét nghiệm định kỳ.
Kết quả mang lại:
– Kết quả xét nghiệm được trả về sớm hơn, người bệnh thấy hài lòng hơn vì không phải đợi lâu, giảm tình trạng từ chối làm xét nghiệm định kỳ ở người bệnh.
– Người bệnh còn thời gian để khám thêm các phòng khám thuộc chuyên khoa khác.
– Nhân viên y tế rút ngắn khoảng thời gian trống trong khi chờ đợi kết quả của người bệnh.
Dưới đây là sản phẩm, mô hình cải cách hành chính quý II/2024 tại Bệnh viện An Bình./.
Link tải về: Cải cách hành chính: “Quy trình xét nghiệm tại phòng khám Nội tiết”