CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

THỂ LỆ  CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (Ban hành kèm Quyết định số:3889/QĐ-BCĐ ngày 06 tháng 06 năm 2023 của Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi) Điều 1. Tên gọi, phạm vi tổ chức, đối tượng dự thi, đơn vị tổ chức Cuộc thi  1.Tên gọi:Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống

Chuyên mục đăng

Thông Báo: Bệnh viện An Bình điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN AN BÌNH THÔNG BÁO Kể từ 0 giờ ngày 15/8/2023, BỆNH VIỆN AN BÌNH điều chỉnh  giá dịch vụ khám , chữa bệnh theo Thông tư số 13/2023/TT-BYT  ngày 29/6/2023 của Bộ Y Tế Quyền lợi của người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế

Chuyên mục đăng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

(Dành cho bác sĩ hoàn thành chương trình thực hành 18 tháng tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế) Bệnh viện An Bình tuyển dụng nhân sự các chức danh sau: Yêu cầu: Quyền lợi: MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHOA TẠI BỆNH VIỆN AN BÌNH

THÔNG BÁO CÔNG BỐ KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Căn cứ Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam; Căn cứ Biên bản họp hồi đồng quản lý chất lượng 6 tháng đầu năm ngày 19 tháng 07 năm 2023 của hội đồng quản