PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Phòng Công tác xã hội được thành lập căn cứ theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 2514/QĐ-BYT ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt đề án “Phát triển nghề công tác xã hội trong ngành y tế giai đoạn 2011-2020” và Thông tư số 43/2015/TT-BYT, ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện.
Phòng được thành lập theo Quyết định số 534/QĐ-BVAB ngày 17 tháng 11 năm 2016 là một đơn vị trực thuộc Bệnh viện.

-Phó trưởng phòng : 01
-Nhân viên : 06

Phòng Công tác xã hội có chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình khám, chữa bệnh; thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động tiếp nhận tài trợ; hỗ trợ nhân viên y tế; đào tạo, bồi dưỡng, về công tác xã hội; tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện; tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng.

-Tặng quà cho bệnh nhân nghèo khó khăn nhân kỷ niệm ngày công tác xã hội Việt Nam
-Tham gia câu lạc bộ đái tháo đường

Hình ảnh đang cập nhật

Đang cập nhật……

[/row]

CÁC CHUYÊN KHOA

+ KHOA NỘI HÔ HẤP

+ KHOA NỘI NHIỄM

+ KHOA NỘI TIÊU HÓA

+ KHOA NỘI THẦN KINH

+ KHOA NGOẠI

+ KHOA PHỤ SẢN

+ KHOA MẮT

+ KHOA RĂNG HÀM MẶT

+ KHOA TAI MŨI HỌNG

+ KHOA YHCT – VLTL

+ KHOA PTGMHS

+ KHOA PTTHTM

+ KHOA CĐHA

+ KHOA XÉT NGHIỆM

+ KHOA DINH DƯỠNG

+ KHOA KSNK

+ KHOA DƯỢC