Bệnh viện An Bình tiếp đón và làm việc với Giáo sư Margeret Brooke Hallowell, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe Springfield 

Ngày 13/12, Bệnh viện An Bình đã tiếp đón và làm việc với Giáo sư Margeret Brooke Hallowell, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe Springfield  Úc nhằm trao đổi, thảo luận về các chương trình hợp tác tiềm năng giữa hai bên.

Toàn cảnh buổi làm việc

Vào năm 2022 Bệnh viện An Bình đã có kí kết biên bản ghi nhớ với Giáo sư Brooke Hallowell và buổi gặp mặt được tổ chức để cùng nhìn lại những hoạt động hợp tác Viện – Trường trong suôt  năm qua.

Buổi làm việc giữa Ban Giám đốc cùng Giáo sư cũng đưa ra những định hướng phát triên ngành “Ngôn ngữ trị liệu” nói riêng và các công tác chuyên môn của Bệnh viện An Bình trong thời gian tới nói chung.

Thực hiện: Khoa Phục hồi chức năng/Phòng Kế hoạch tổng hợp

Tin bài: Tổ truyền thông