Bệnh viện An Bình cũng ra quân đội hình tham gia công tác chạy mẫu xét nghiệm chạy mẫu PCR

Bên cạnh đội hình tham gia lấy mẫu truy vết, đội hình tiêm vắc xin thì Bệnh viện An Bình cũng ra quân đội hình tham gia công tác chạy mẫu xét nghiệm chạy mẫu PCR tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2❤❤Các đội hình trên tất cả các mặt trận đều đồng lòng, không ngại gian khổ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ❤❤