Bình chọn giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc bình chọn giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam năm 2023

Năm 2023 giải thưởng Thành tựu Y khoa với chủ đề “Phát triển y tế chuyên sâu”, có 20 công trình y tế chuyên sâu bước vào vòng bình chọn.

Trong đó Bệnh viện An Bình có đề tài: Âm ngữ trị liệu – Phục hồi giao tiếp nhằm đem lại ý nghĩa cho cuộc sống cho người sau đột quỵ”. MÃ SỐ BÌNH CHỌN: 1.

I. THỜI GIAN THAM GIA BÌNH CHỌN

Từ 10 giờ 00 phút  ngày 26/01/2024 – 10 giờ 00 phút ngày 30/01/2024

II. CÁCH THỨC BÌNH CHỌN

  1.  Cổng 1: Bình chọn qua tin nhắn tổng đài

Cú pháp bình chọn cho đề cử Bệnh viện An Bình: TTYK 1     gửi 8136

Cú pháp:     TTYK <khoảng trắng> mã số đề cử;   gửi 8136

Cước phí tin nhắn là 1.500đ cho tin nhắn hợp lệ.

Mỗi số điện thoại chỉ được nhắn tin bình chọn 01 lần cho 01 đề cử.

Tin nhắn hợp lệ sẽ được tổng đài gửi tin nhắn xác nhận. Các tin không hợp lệ đều không bị trừ tiền, trường hợp nếu đã bị trừ tiền sẽ được hoàn lại theo quy định của từng nhà mạng.

  • Cổng 2: Bình chọn qua mạng xã hội facebook

Tham gia vote cho đề cử của Bệnh viện An Bình qua các bước:

Bước 1: Truy cập đường link: https://www.facebook.com/groups/ttykvn/ 

hoặc quét QR:

Bước 2: Bấm bình chọn cho đề cử số 1 của Bệnh viện An Bình.