Chương trình Sinh hoạt Khoa học với chủ đề “Điều trị các bệnh lý về suy tim và phòng ngừa đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ”

Nhằm cập nhật các thông tin y khoa liên quan đến việc điều trị bệnh lý về Suy tim, và phòng ngừa Đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ, chiều ngày 05/03/2024, Bệnh viện An Bình đã tổ chức buổi Sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Điều trị các bệnh lý về suy tim và phòng ngừa đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ”

Buổi sinh hoạt khoa học bao gồm 3 bài báo cáo chuyên đề như sau:

  • Chương trình nghiên cứu EMPOWER – Thiết lập mới trong điều trị suy tim bất kể EF. Bài bài cáo được trình bày bởi: BSCKII. Phạm Trương Mỹ Dung – Phó Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định
  •  Xử trí và phòng ngừa đột quỵ thứ phát trên dân số bệnh nhân rung nhĩ. Bài bài cáo được trình bày bởi: BSNT. BSCKI Hồ Hữu Thật – Đơn vị Đột quỵ, Trưởng Khoa Nội thần kinh Bệnh viện An Bình
  •  Bệnh thận mạn trên bệnh nhân đái tháo đường – hướng tiếp cận phù hợp . Bài bài cáo được trình bày bởi: BSCKII. Nguyễn Thị Lệ Hằng, Trưởng Khoa Nội tiết – Bệnh viện An Bình
BSCKII. Phạm Trương Mỹ Dung – Phó Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định
BSNT. BSCKI Hồ Hữu Thật – Đơn vị Đột quỵ, Trưởng Khoa Nội thần kinh Bệnh viện An Bình
BSCKII. Nguyễn Thị Lệ Hằng, Trưởng Khoa Nội tiết – Bệnh viện An Bình

Buổi sinh hoạt đã góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho các y bác sĩ trong việc chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa các bệnh lý suy tim và đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ.

Bệnh viện An Bình luôn chú trọng tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học định kỳ, nhằm cập nhật các thông tin y khoa mới nhất cho đội ngũ y bác sĩ và cán bộ khoa học, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Tin bài: Tổ truyền thông