Sinh hoạt Khoa học kỹ thuật Điều dưỡng – Chủ đề: “Phân tích thành phân cơ thể và Quản lý béo phì”

Vừa khoa, Bệnh viện An Bình đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật với chủ đề “Phân tích thành phần cơ thể và quản lý béo phì”.

Với các bài báo cáo của ThS. Nguyễn Phương Anh, Phó Trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện An Bình, buổi sinh hoạt đã diễn ra thành công với nhiều thông tin bổ ích và thiết thực, góp phần cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ Điều dưỡng.

Tin bài: Tổ truyền thông