2 Phút cùng Bác sĩ – Suy giãn tĩnh mạch chi dưới – Bệnh nghề nghiệp thường gặp

Nghề giáo là một nghề cao quý, đòi hỏi người thầy phải có tâm huyết, tận tụy với nghề. Tuy nhiên, bên cạnh những niềm vui, vinh dự thì nghề giáo cũng có những khó khăn, vất vả. Một trong những căn bệnh nghề nghiệp thường gặp ở giáo viên là suy giãn tĩnh mạch