THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

(Dành cho bác sĩ hoàn thành chương trình thực hành 18 tháng tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế) Bệnh viện An Bình tuyển dụng nhân sự các chức danh sau: Yêu cầu: Quyền lợi: MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHOA TẠI BỆNH VIỆN AN BÌNH

THÔNG BÁO CÔNG BỐ KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Căn cứ Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam; Căn cứ Biên bản họp hồi đồng quản lý chất lượng 6 tháng đầu năm ngày 19 tháng 07 năm 2023 của hội đồng quản

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA, THAY THẾ LINH KIỆN CHO DÂY NỘI SOI ĐẠI TRÀNG KHOA NỘI TIÊU HÓA

Bệnh viện An Bình hiện đang có nhu cầu cần được cung cấp dịch vụ sữa chữa, thay thế linh kiện cho dây nội soi đại tràng Khoa Nội Tiêu Hóa của bệnh viện. Kính mời các nhà thầu, đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gởi hồ sơ báo giá theo thông

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA THAY THẾ LINH KIỆN MÁY SIÊU ÂM MẮT

Bệnh viện An Bình hiện đang có nhu cầu cần được cung cấp dịch vụ sữa chữa, thay thế linh kiện máy siêu âm mắt cho Khoa Mắt của bệnh viện Kính mời các nhà thầu, đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gởi hồ sơ báo giá theo thông tin đính kèm