Thông Báo: Bệnh viện An Bình điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN AN BÌNH THÔNG BÁO Kể từ 0 giờ ngày 15/8/2023, BỆNH VIỆN AN BÌNH điều chỉnh  giá dịch vụ khám , chữa bệnh theo Thông tư số 13/2023/TT-BYT  ngày 29/6/2023 của Bộ Y Tế Quyền lợi của người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế

Chuyên mục đăng